[Tính Năng] - Triệu Hồi | Võ Lâm Anh Hùng Truyện

Võ Lâm Anh Hùng Truyện

Trang chủFanpage
Nhân sĩ cần hỗ trợ ?
Trang chủ > > [Tính Năng] - Triệu Hồi

[Tính Năng] - Triệu Hồi

Triệu Hồi là một trong những tính năng nhanh nhất để sở hữu Hiệp Khách cũng như Trang Bị. Nếu may mắn quý Bằng hữu sẽ nhận ngay Hiệp Khách Hiếm có phẩm chất cực cao hay Đồ Thần với chỉ số ưu việt. Tất cả đều có trong tính năng Hot nhất Kim Dung Quần Hiệp Truyện - Tính năng Triệu Hồi

[Tính Năng] - Triệu Hồi - 1\

Vượt Ải Chính màn 2 mở tính năng Triệu Hồi

I. Triệu Hồi Hiệp Khách

Tại giao diện Triệu Hồi chọn -> Triệu Hồi Hiệp Khách

Nếu mua thẻ chí tôn khi Nạp KNB sẽ được giảm 10% KNB khi tiến hành triệu hồi

[Tính Năng] - Triệu Hồi - 2

 • Tại giao diện Triệu Hồi Hiệp Khách sẽ có 3 mục gồm Thường, Cao Cấp và Chí Tôn
 • Triệu Thường yêu cầu tiêu hao Tướng Lệnh/1 lần để triệu hồi - Hiệp Khách nhận được bao gồm Lục, Lam, Tím và xác suất ra Vàng
 • Triệu Cao Cấp yêu cầu tiêu hao 80KNB/1 lần để triệu hồi - Hiệp Khách nhận được bao gồm Lam, Tím và xác suất ra Vàng
 • Triệu Chí Tôn yêu cầu tiêu hao 280KNB/1 lần để triệu hồi - Hiệp Khách nhận được bao gồm Tím và xác suất ra Vàng, Cam
 • Triệu Chí Tôn có thể chọn triệu 1 lúc 10 lần với giá ưu đãi 2520 KNB
 • Triệu Chí Tôn sẽ nhận được thêm 100 Hồn Ngọc cho 1 lần và 1000 Hồn Ngọc cho 10 lần Triệu Hồi
 • Triệu Cao Cấp và Chí Tôn sẽ có lượt triệu miễn phí mỗi 24h

[Tính Năng] - Triệu Hồi - 3

 • Tại giao diện Triệu Hồi có thể chọn Xem Tướng để xem thông tin các Tướng nhận được thông qua Triệu Hồi

[Tính Năng] - Triệu Hồi - 4

 

 • Triệu hồi Thần Tướng có xác suất nhận được Tướng Hiếm 

 

[Tính Năng] - Triệu Hồi - 5

 

II. Triệu Hồi Trang Bị - Đồ Thần

 • Mở khi nhân vật đạt Cấp Độ 22
 • Tại giao diện Triệu Hồi chọn -> Triệu Hồi Trang Bị
 • Nếu mua thẻ Tháng khi Nạp KNB sẽ được giảm 10% KNB khi tiến hành triệu hồi

[Tính Năng] - Triệu Hồi - 6

 • Triệu hồi trang bị yêu cầu tiêu hao 320KNB/1 lần để triệu hồi 
 • Triệu hồi trang bị có thể chọn triệu 1 lúc 10 lần với giá ưu đãi 2920 KNB
 • Triệu hồi trang bị sẽ nhận được thêm 10 Tinh Thiết cho 1 lần và 100 Tinh Thiết cho 10 lần Triệu Hồi
 • Triệu hồi đồ thần sẽ có lượt triệu miễn phí mỗi 24h\
 • Có thể mua thẻ chí tôn để được giảm giá

[Tính Năng] - Triệu Hồi - 7

[Tính Năng] - Triệu Hồi - 8

Chúc các quý Bằng Hữu có những giây phút giải trí tuyệt vời cùng Kim Dung Quần Hiệp Truyện