[Tính Năng] - Hệ Thống Kinh Mạch | Võ Lâm Anh Hùng Truyện

Võ Lâm Anh Hùng Truyện

Trang chủFanpage
Nhân sĩ cần hỗ trợ ?
Trang chủ > > [Tính Năng] - Hệ Thống Kinh Mạch

[Tính Năng] - Hệ Thống Kinh Mạch

I. Giới Thiệu

Nhân vật đạt cấp độ 15 sẽ mở Hệ thống Kinh Mạch trong Kim Dung Quần Hiệp Truyện góp phần mang lại các chỉ số toàn diện cho toàn bộ tướng trong đội, tăng mạnh lực chiến tổng thể. Gồm có 20 tầng cảnh giới, đã thông mọi huyệt đạo sẽ đạt tới cảnh giới cao nhất của võ học.

[Tính Năng] - Hệ Thống Kinh Mạch - 1

Tại giao diện chọn Cường Hóa -> Kinh Mạch

II. Đả Thông Kinh Mạch

  • Tại giao diện Kinh Mạch - chọn -> Đả Thông để tiến hành kích hoạt các huyệt đạo tương ứng
  • Mỗi Huyệt Đạo được đã thông sẽ cộng thẳng các chỉ số tương ứng cho nhân vật chính và toàn bộ Tướng 

[Tính Năng] - Hệ Thống Kinh Mạch - 2

  • Yêu cầu tiêu hao số Sao vượt Ải Chính, Đồng cho mỗi lần Đả Thông 
  • Ở các Tầng Huyệt Đạo nhất định sẽ yêu cầu thêm Kinh Mạch Đơn để tiến hành đả thông

[Tính Năng] - Hệ Thống Kinh Mạch - 3

  • Đả thông đủ 20 tầng Huyệt Đạo sẽ tăng mạnh các chỉ số HP, Vật Công, Thủ vượt trội cho toàn đội
  • Ngoài ra ở mỗi tầng Huyệt Đạo, sau khi đã thông toàn bộ sẽ có thuộc tính Phụ cộng thêm của mỗi tầng.

 

Chúc các quý Bằng Hữu sớm ngày hiện thực giấc mộng xưng bá giang hồ !