[Tính Năng] Chiến Hồn Phi Phong | Võ Lâm Anh Hùng Truyện

Võ Lâm Anh Hùng Truyện

Trang chủFanpage
Nhân sĩ cần hỗ trợ ?
Trang chủ > > [Tính Năng] Chiến Hồn Phi Phong

[Tính Năng] Chiến Hồn Phi Phong

Phi Phong đạt cấp 55 có thể khảm Chiến Hồn, thăng tiến sức mạnh vượt bậc, cộng thêm nhiều chỉ số tuyệt vời bổ sung chiến lực cho nhân vật

Điều Kiện: Nhân vật đạt cấp độ 55 và nâng cấp Phi Phong đạt cấp 55

Mô tả: Khảm Chiến Hồn vào phi phong để được thêm thuộc tính đặc biệt

Quy Tắc

- Phi Phong đặt cấp 55 sẽ mở 1 Ô khảm chiến hôn, cứ 10 cấp tiếp theo sẽ mở thêm 1 Ô khảm. Tối đa 4 Ô Khảm

- Dùng Hồn Thạch để ghép thành chiến hồn.

- Mỗi loại hồn thạch sẽ khảm được loại chiến hồn khách nhau.

Lưu ý: Một Phi phong không thể khảm 2 chiến hồn cùng 1 loại.