[Sự Kiện] Chuỗi sự kiện mừng Mừng Năm Mới 2019 - Kỷ Hợi | Võ Lâm Anh Hùng Truyện

Võ Lâm Anh Hùng Truyện

Trang chủFanpage
Nhân sĩ cần hỗ trợ ?
Trang chủ > Sự kiện > [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện mừng Mừng Năm Mới 2019 - Kỷ Hợi

[Sự Kiện] Chuỗi sự kiện mừng Mừng Năm Mới 2019 - Kỷ Hợi

Chư vị Đại Hiệp thân mến !

Chúc Mừng Năm Mới 2019.  Võ Lâm Anh Hùng Truyện  gửi tới các huynh chuỗi sự kiện.

 

I. Thu thập vật phẩm

- Thời gian: từ 10h00 ngày 01/02 đến 23h59 ngày 10/02/2019

- Chi tiết xem tại: Võ Lâm Anh Hùng Truyện

 

II. Reset nạp lần đầu

- Thời gian: từ 0h ngày 05/02/2019 sẽ reset toàn bộ các mốc nạp lần đầu x2 KNB

 

III. Tiêu phí ngày

 

Ngày 05/02

Mốc (KNB)Quà
500
3.000 Thức Tỉnh Đơn
3.000.000 Đồng
20 Gói Hồn Thạch
3.000 Tinh Hoa Báu
1000
3.000 Hồn Ngọc
10 Mảnh Thần Long Kiếm
1 Gói Bảo Thạch 5
10 Gói Quà Lễ Phẩm
2500
9.000 Hồn Ngọc
10 Mảnh Thần Long Kiếm
2 Huyền Vũ Thạch - Ngoại Thủ 5
9.000 Tinh Hoa Báu
5000
6.000 Quần Hiệp Lệnh
10 Mảnh Thần Long Kiếm
1 Chu Tước Thạch - Công 6
10 Mảnh Đồ Long Đao
10000
9.000 Quần Hiệp Lệnh
20 Đá Trùng Hội
1 Gói Bảo Thạch 7
10 Mảnh Đồ Long Đao
15000
12.000 Quần Hiệp Lệnh
50 Đá Trùng Hội
1 Gói Bảo Thạch 7
10 Mảnh Đồ Long Đao

 

Ngày 06/02

Mốc (KNB)Quà
500
3.000 Thức Tỉnh Đơn
3.000.000 Đồng
20 Gói Hồn Thạch
3.000 Tinh Hoa Báu
1000
3.000 Hồn Ngọc
10 Mảnh Thần Long Giáp
1 Gói Bảo Thạch 5
10 Gói Quà Lễ Phẩm
2500
9.000 Hồn Ngọc
10 Mảnh Thần Long Giáp
2 Huyền Vũ Thạch - Nội Thủ 5
9.000 Tinh Hoa Báu
5000
6.000 Quần Hiệp Lệnh
10 Mảnh Thần Long Giáp
1 Chu Tước Thạch - Bạo Kích 6
10 Mảnh Đồ Long Giáp
10000
9.000 Quần Hiệp Lệnh
20 Đá Trùng Hội
1 Gói Bảo Thạch 7
10 Mảnh Đồ Long Giáp
15000
12.000 Quần Hiệp Lệnh
50 Đá Trùng Hội
1 Gói Bảo Thạch 7
10 Mảnh Đồ Long Giáp

 

Ngày 07/02

Mốc (KNB)Quà
500
3.000 Thức Tỉnh Đơn
3.000.000 Đồng
20 Gói Hồn Thạch
3.000 Tinh Hoa Báu
1000
3.000 Hồn Ngọc
10 Mảnh Thần Long Bội
1 Gói Bảo Thạch 5
10 Gói Quà Lễ Phẩm
2500
9.000 Hồn Ngọc
10 Mảnh Thần Long Bội
2 Huyền Vũ Thạch - Giảm Sát Thương 5
9.000 Tinh Hoa Báu
5000
6.000 Quần Hiệp Lệnh
10 Mảnh Thần Long Bội
1 Chu Tước Thạch - Giảm Bạo Sát 6
10 Mảnh Đồ Long Bội
10000
9.000 Quần Hiệp Lệnh
20 Đá Trùng Hội
1 Gói Bảo Thạch 7
10 Mảnh Đồ Long Bội
15000
12.000 Quần Hiệp Lệnh
50 Đá Trùng Hội
1 Gói Bảo Thạch 7
10 Mảnh Đồ Long Bội

 

Ngày 08/02

Mốc (KNB)Quà
500
3.000 Thức Tỉnh Đơn
3.000.000 Đồng
20 Gói Hồn Thạch
3.000 Tinh Hoa Báu
1000
3.000 Hồn Ngọc
10 Mảnh Thần Long Khôi
1 Gói Bảo Thạch 5
10 Gói Quà Lễ Phẩm
2500
9.000 Hồn Ngọc
10 Mảnh Thần Long Khôi
2 Huyền Vũ Thạch - HP 5
9.000 Tinh Hoa Báu
5000
6.000 Quần Hiệp Lệnh
10 Mảnh Thần Long Khôi
1 Chu Tước Thạch - Bạo Sát 6
10 Mảnh Đồ Long Khôi
10000
9.000 Quần Hiệp Lệnh
20 Đá Trùng Hội
1 Gói Bảo Thạch 7
10 Mảnh Đồ Long Khôi
15000
12.000 Quần Hiệp Lệnh
50 Đá Trùng Hội
1 Gói Bảo Thạch 7
10 Mảnh Đồ Long Khôi

 

Ngày 09/02

Mốc (KNB)Quà
500
3.000 Thức Tỉnh Đơn
3.000.000 Đồng
20 Gói Hồn Thạch
3.000 Tinh Hoa Báu
1000
3.000 Hồn Ngọc
1 Chu Tước Thạch - Công 5
1 Gói Bảo Thạch 5
10 Gói Quà Lễ Phẩm
2500
9.000 Hồn Ngọc
1 Chu Tước Thạch - Công 6
1 Huyền Vũ Thạch - Giảm Sát Thương 6
9.000 Tinh Hoa Báu
5000
6.000 Quần Hiệp Lệnh
1 Chu Tước Thạch - Công 7
1 Huyền Vũ Thạch - Giảm Sát Thương 7
1 Thanh Long Thạch- HP 7
10000
9.000 Quần Hiệp Lệnh
20 Đá Trùng Hội
1 Gói Bảo Thạch 8
1 Thanh Long Thạch- HP 8
15000
12.000 Quần Hiệp Lệnh
50 Đá Trùng Hội
1 Gói Bảo Thạch 8
1 Chu Tước Thạch Công 8

 

IV. Nạp ưu đãi

1. Nạp Thần Tài

Thời gian: từ 0h00 - 23h59 ngày 05/02/2019

Mốc (KNB)Vật PhẩmSố Lượng
250
Hồn Ngọc3,000
Tinh thiết250
Tinh Hoa Báu10,000
Bánh Bao10
500
Hồn Ngọc6,000
Tinh thiết250
QHL3,000
Gói bảo thạch 51
1,000
Gói bảo thạch 61
Gói mảnh bảo vật vàng1
Tinh Thiết500
Gói trang bị cam 181
2,500
QHL9,000
Gói bảo thạch 71
Tinh Thiết1,000
Hoàng Thiên Khôi1
5,000
Gói bảo thạch 81
Hồn Ngọc12,000
Tinh Thiết2,000
Hoàng Thiên Giáp1
10,000
Gói bảo thạch 91
Tinh thạch1,000
Hắc Thạch1,000
Hoàng Thiên Bội1
25,000
Gói bảo thạch 101
Hắc Thạch1,500
Tinh Thạch1,500
Hoàng Thiên Kiếm1

 


2.Nạp Đúng Mốc - Max Hoàng Kim Phong Thanh Dương

- Thời gian: từ 0h00 - 23h59 ngày 06/02/2019

Mốc (KNB)Vật Phẩm
5000660 mảnh Phong Thanh Dương
33 Tiếu Ngạo Kỳ Thư
33 Ám Toán Yếu Quyết
100001320 mảnh Phong Thanh Dương
66 Tiếu Ngạo Kỳ Thư
66 Ám Toán Yếu Quyết


 

3. Vòng Quay Nạp

- Thời gian: từ 0h00 ngày 07/02/2019 - 23h59 ngày 09/02/2019

- Nội dung: tiến hành nạp mỗi 100 KNB, sẽ nhận được 1 lượt quay, tặng thêm 100% KNB

 

Trong quá trình tham gia chinh phục giang hồ, quý bằng hữu có gặp trở ngại gì xin vui lòng liên hệ: 

====================================================

Võ Lâm Anh Hùng Truyện - Game Việt 3D Kim Dung Kiếm Hiệp Đỉnh Cao

Trang Chủ: http://volam.sohagame.vn/

Fanpage: fb.com/VoLamAnhHungTruyen.KDQHT

Tải Game: http://volam.sohagame.vn/download

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Game SG140