[Sự Kiện] 21 Ngày Vui Vẻ Cùng kim Dung Quần Hiệp | Võ Lâm Anh Hùng Truyện

Võ Lâm Anh Hùng Truyện

Trang chủFanpage
Nhân sĩ cần hỗ trợ ?
Trang chủ > Sự kiện > [Sự Kiện] 21 Ngày Vui Vẻ Cùng kim Dung Quần Hiệp

[Sự Kiện] 21 Ngày Vui Vẻ Cùng kim Dung Quần Hiệp

Để giúp các Đại hiệp trải nghiệm dame dễ dàng hơn, BQT xin được gửi đến chư vị "Sự kiện 21 Ngày Vui Vẻ" nằm trong chuỗi sự kiện ưu đãi tân thủ.

Thời gian: Sự kiện diễn ra trong 21 ngày, bắt đầu tính thời gian từ ngày mở máy chủ.

Nội dung:

- Mỗi ngày hoàn thành các mục tiêu chỉ định sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.

- Mỗi ngày sẽ khai mở shop giảm giá bán các vật phẩm cực hiếm với giá rẻ bất ngờ. Qua ngày shop sẽ thay đổi vật phẩm bán. Nhanh chân kẻo hết

Chi tiết như sau:

 

Ngày 1:

Phúc lợi ngày 1KNB x50, lệnh cổ vũ x2, vé quét x2, lệnh triệu hồi x3.
Tích nạp 1.000 KNBKhai sơn phủ x2, Khai sơn khôi x 2, khai sơn giáp x2, khai sơn bội x 1

 

Nhiệm vụ 1Phần quà 1Nhiệm vụ 2Phần quà 2
Vượt toàn bộ ải chương 6 đạt 1 saoBăng phách mảnh x 15(TB tím)12 trang bị lục cường hóa đạt lv 12Ly biệt bào mảnh x 15 (TB tím)
Vượt toàn bộ ải chương 7 đạt 1 saoKhai sơn khôi mảnh x 15(TB tím)12 trang bị lam cường hóa đạt lv 16Khai sơn khôi mảnh x 15 (TB tím)
Vượt toàn bộ ải chương 8 đạt 1 saoLy Biệt Bào x mảnh x 15(TB tím)4 trang bị tím cường hóa đạt lv 20Băng phách mảnh x 15 (TB tím)
Vượt toàn bộ ải chương 9 đạt 1 saoBăng phách bội mảnh x 15(TB tím)8 trang bị tím cường hóa đạt lv 25Băng phách bội mảnh x 15 (TB tím)
Vượt toàn bộ ải chương 10 đạt 1 saoTruy Hồn Liêm mảnh x 10(TB vàng)8 trang bị tím cường hóa đạt lv 30Truy hồn khôi mảnh x15 (TB vàng)

 

Tiệm giảm giá
Sát Thần Bội x 1(TB vàng)
Giá gốc : 1500KNB
Giá bán : 500KNB

Ngày 2:

Phúc lợi ngày 2KNB x 50, Võ Hồn x 500, Tử Long Thương x 1(TB vàng), Tủ long khôi x1(TB vàng)
Tích nạp 3.000 KNBVõ Hồn x 1000, Tinh Thiết x 100, Bảo Thố mảnh x 2(bảo vật tím), Đả Cẩu Bổng mảnh x 2(Bảo vật tím)

 

Nhiệm vụ 1Phần quà 1Nhiệm vụ 2Phần quà 2
Triệu Hồi Hiệp Khách 20 lầnThức tỉnh đơn x 20010 Quần Hiệp đạt 2 saoHồn ngọc x 200
Triệu Hồi Hiệp Khách 40 lầnThức tỉnh đơn x 2008 Quần Hiệp tím đạt 2 saoHồn ngọc x 200
Triệu Hồi Trang Bị 5 lầnThức tỉnh đơn x 3005 Quần Hiệp tím đạt 3 saoHồn ngọc x 300
Triệu Hồi Trang Bị 10 lầnThức tỉnh đơn x 4003 Quần Hiệp vàng đạt 1 saoHồn ngọc x 300
Triệu Hồi Trang Bị 20 lầnTruy hồn bội mảnh x 10(TB vàng)1 Quần Hiệp vàng đạt 2 saoTruy hồn giáp mảnh x 10(TB vàng)

 

Tiệm giảm giá
Hồn ngọc x 2000
Giá gốc : 2400KNB
Giá bán : 1000KNB

 

Ngày 3

Phúc lợi ngày 3KNB x 100, tinh thiết x 60, tử long giáp x 1, tử long bội x 1
Tích nạp 6.000 KNBGói mảnh tuyệt học vàng x 1, Gói mảnh tinh thú vàng x 1, Bảo Thố mảnh x 2(bảo vật tím), Đả Cẩu Bổng mảnh x 2(Bảo vật tím)

 

Nhiệm vụ 1Phần quà 1Nhiệm vụ 2Phần quà 2
Bón phân 30 lầnHạt giống-cao x 504 trang bị tím đạt 2 saoTinh thiết x 20
Cầu nguyện 10 lầnHạt giống-cao x 504 trang bị tím đạt 3 saoTinh thiết x 30
Bón phân 60 lầnHạt giống-cao x 1004 trang bị tím đạt 4 saoTinh thiết x 50
Cầu nguyện 20 lầnHạt giống-cao x 1004 trang bị vàng đạt 1 saoTinh thiết x 50
Rung cây thần 2 lầnTruy hồn liêm mảnh x 102 trang bị tím đạt 2 sao

Truy hồn khôi mảnh x 10
(TB vàng)

 

Tiệm giảm giá
Tinh thiết x 300
Giá gốc : 4000 KNB
Giá bán : 2000 KNB

Ngày 4

Phúc lợi ngày 4KNB x 100, Hồn ngọc x 500, Tinh thiết x 30, Hạt giống-cao x 50
Tích nạp 10.000 KNB

Chu Tước Đao, Chu Tước Khôi, Bảo Thố mảnh x 3(bảo vật tím), Đả Cẩu Bổng mảnh x 3(Bảo vật tím)

 
Nhiệm vụ 1Phần quà 1Nhiệm vụ 2Phần quà 2
Vượt Hắc Mộc Nhai x 30Thú linh x 5003 Quần Hiệp Vàng thức tỉnh đạt +3Thức Tỉnh Đơn x 200
Vượt Hắc Mộc Nhai x 40Thú linh x 10004 Quần Hiệp Vàng thức tỉnh đạt +3Thức Tỉnh Đơn x 200
Vượt Hắc Mộc Nhai x 50Thú linh x 15005 Quần Hiệp Vàng thức tỉnh đạt +3Thức Tỉnh Đơn x 300
Vượt Hắc Mộc Nhai x 60Thú linh x 20002 Quần Hiệp Vàng thức tỉnh đạt +4Thức Tỉnh Đơn x 300
Vượt Hắc Mộc Nhai x 70Truy Hồn Bội mảnh x 101 Quần Hiệp Vàng thức tỉnh đạt +5

Truy hồn giáp mảnh x 10
(TB vàng)

 

Tiệm giảm giá
Thức tỉnh đơn : 2000
Giá gốc : 8000 KNB
Giá bám : 2000 KNB

Ngày 5

Phúc lợi ngày 5KNB x 200, Hồn ngọc x 500, Tinh thiết x 30, Hạt giống-cao x 100
Tích nạp 15.000 KNBChu tước giáp x 1, chu tước bội x 1, gói mảnh tuyệt học vàng x 1, gói mảnh tinh thú vàng x 1
 
Nhiệm vụ 1Phần quà 1Nhiệm vụ 2Phần quà 2
Tinh luyện 4 bảo vật bất kỳ +1Tinh hoa báu x 10004 Bảo vật lam đạt lv 20Ác ngư mảnh x 5 (bảo vật lam)
Tinh luyện 8 bảo vật bất kỳ +1Tinh hoa báu x 15004 Bảo vật lam đạt lv 25Ngọc nữ tâm mảnh x 5 (bảo vật lam)
Tinh luyện 12 bảo vật bất kỳ +1Tinh hoa báu x 20004 Bảo vật lam đạt lv 30Bảo thố mảnh x 1 (bảo vật tím)
Tinh luyện 2 bảo vật bất kỳ +2Tinh hoa báu x 25002 Bảo vật tím đạt lv 35Đả cẩu bổng mảnh x 5 (bảo vật tím)
Tinh luyện 6 bảo vật bất kỳ +2Truy hồn liêm mảnh x 101 Bảo vật vàng đạt lv 40Truy hồn khôi mảnh x 10 (bảo vật vàng)
 
Tiệm giảm giá
Gói mảnh bảo vật vàng x4
Giá gốc : 15000 KNB
Giá bán : 5000 KNB

Ngày 6

Phúc lợi ngày 6KNB x 200, Hồn ngọc x 500, tinh thiết x 30, Hạt giống cao x 100
Tích nạp 20.000 KNBThức tỉnh đơn x 2000, Thú linh x 9000, gói mảnh tuyệt học vàng x 1, gói mảnh tinh thú vàng x 1
 

Nhiệm vụ 1

Phần quà 1Nhiệm vụ 2Phần quà 2
Tổng điểm đồ giám đạt 2000 điểmHồn ngọc x 500Khảm 24 viên đá 1 trở lênKNB x 100
Tổng điểm đồ giám đạt 2500 điểmHồn ngọc x 500Khảm 24 viên đá 2 trở lênKNB x 150
Tổng điểm đồ giám đạt 3000 điểmHồn ngọc x 1000Khảm 12 viên đá 3 trở lênKNB x 200
Tổng điểm đồ giám đạt 4000 điểmHồn ngọc x 1000Khảm 8 viên đá 4 trở lênKNB x 250
Tổng điểm đồ giám đạt 5000 điểmTruy hồn bội mảnh x 10Khảm 4 viên đá 5 trở lên

KNB x 300

 
Tiệm giảm giá
Gói bảo thạch 5 x 10
Giá gốc : 16200 KNB
Giá bán : 6250 KNB

Ngày 7

Phúc lợi ngày 7Mộ Dung Phục x 46 mảnh, Anh Cô x 46 mảnh, Lưu Chính Phong x 46 mảnh, Độ kiếp thần tăng x 46 mảnh (chỉ được chọn 1 phần quà)
Tích nạp 25.000 KNBVô Nhai Tử x 46 mảnh, Tiểu Long Nữ x 46 mảnh, Nhậm Ngã Hành x 46 mảnh, Hoàng Tử Sam x 46 mảnh (chỉ được chọn 1 phần quà)

 

Nhiệm vụ 1Phần quà 1Nhiệm vụ 2Phần quà 2
Chiến Lực đạt 200.000KNB x 1004 Tuyệt kỹ đạt lv 10Thú linh x 500
Chiến Lực đạt 300.000KNB x 1504 Tuyệt kỹ đạt lv 12Thú linh x 500
Chiến Lực đạt 400.000KNB x 2003 Tuyệt kỹ đạt lv 13Thú linh x 1000
Chiến Lực đạt 450.000KNB x 2502 Tuyệt kỹ đạt lv 14Thú linh x 1000
Chiến Lực đạt 500.000KNB x 3003 Tuyệt kỹ đạt lv 15Truy hồn giáp mảnh x 10

 

Tiệm giảm giá
Tinh Thiết x 1200
Giá gốc : 19200 KNB
Giá hiện tại : 8000 KNB

Ngày 8

Phúc lợi ngày 8KNB x 50, Hồn ngọc x 500, tinh thiết x 30, Diệt thế khôi mảnh x 10

 

Nhiệm vụ 1Phần quà 1Nhiệm vụ 2Phần quà 2
Vượt toàn bộ chương 16 đạt 1 saoChu Tước giáp mảnh x 15(TB vàng)12 trang bị tím cường hóa đạt lv 40Chu Tước Giáp mảnh x 10
Vượt toàn bộ chương 17 đạt 1 saoChu Tước khôi mảnh x 15(TB vàng)12 trang bị tím đột phá đạt cấp 3Chu Tước Khôi mảnh x 10
Vượt toàn bộ chương 18 đạt 1 saoChu Tước đao mảnh x 15(TB vàng)4 trang bị vàng đột phá đạt cấp 3Chu Tước Đao mảnh x 10
Vượt toàn bộ chương 19 đạt 1 saoChu Tước bội mảnh x 15(TB vàng)8 trang bị vàng đột phá đạt cấp 4Chu Tước Bội mảnh x 10
Vượt toàn bộ chương 20 đạt 1 saoTrấn sơn bội mảnh x 5(TB cam)8 trang bị vàng đột phá đạt cấp 5Trấn sơn bội mảnh x 5(TB cam)

 

Tiệm giảm giá
Võ Hồn x 7.500.000
Giá gốc : 9000 KNB
Giá bán : 4000 KNB

Ngày 9

Phúc lợi ngày 9KNB x 50, Hồn ngọc x 500, tinh thiết x 30, Diệt thế khôi mảnh x 10

 

Nhiệm vụ 1Phần quà 1Nhiệm vụ 2Phần quà 2
Làm nhiệm vụ bang 15 lầnĐiểm cống hiến x 25010 hiệp khách đạt 3 saoHồn ngọc x 250
Làm nhiệm vụ bang 20 lầnĐiểm cống hiến x 3008 hiệp khách vàng đạt 3 saoHồn ngọc x 250
Làm nhiệm vụ bang 30 lầnĐiểm cống hiến x 4005 hiệp khách vàng đạt 4 saoHồn ngọc x 500
Làm nhiệm vụ bang 45 lầnĐiểm cống hiến x 5003 hiệp khách cam đạt 2 saoHồn ngọc x 500
Cống nạp bang 15 lầnChu tước bội mảnh x 101 hiệp khách cam đạt 3 saoChu tước giáp mảnh x10

 

Tiệm giảm giá
Quà phi phong x 8
Giá gốc : 15000 KNB
Giá bán : 6000 KNB

Ngày 10

Phúc lợi ngày 10KNB x 100, Hồn ngọc x 500, tinh thiết x 30, Diệt thế khôi mảnh x 10

 

Nhiệm vụ 1Phần quà 1Nhiệm vụ 2Phần quà 2
Vận tiêu 15 lầnĐiểm vinh dự x 5004 trang bị vàng đạt 2 saoTinh thiết x 50
Vận tiêu 30 lầnĐiểm vinh dự x 7504 trang bị vàng đạt 3 saoTinh thiết x 75
Cướp tiêu 20 lầnĐiểm vinh dự x 10004 trang bị vàng đạt 4 saoTinh thiết x 100
Cướp tiêu 40 lầnĐiểm vinh dự x 12002 trang bị cam đạt 1 saoTinh thiết x 200
Mở truy phong 2 lầnChu tước đao mảnh x 102 trang bị cam đạt 2 saoChu tước khôi mảnh x 10

 

Tiệm giảm giá
Tinh thiết x 2000
Giá gốc : 28000
Giá bán : 12000

Ngày 11

Phúc lợi ngày 11KNB x 100, Hồn ngọc x 500, tinh thiết x 30, Diệt thế giáp mảnh x 10

 

Nhiệm vụ 1Phần quà 1Nhiệm vụ 2Phần quà 2
Vượt Hắc Mộc Nhai tầng 100Thức tỉnh đơn x 2501 Hiệp Khách cam thức tỉnh +3Thức tỉnh đơn x 250
Vượt Hắc Mộc Nhai tầng 110Thức tỉnh đơn x 3002 Hiệp Khách cam thức tỉnh +3Thức tỉnh đơn x 300
Vượt Hắc Mộc Nhai tầng 125Thức tỉnh đơn x 3503 Hiệp Khách cam thức tỉnh +3Thức tỉnh đơn x 400
Vượt Hắc Mộc Nhai tầng 135Thức tỉnh đơn x 4002 Hiệp Khách cam thức tỉnh +4Thức tỉnh đơn x 500
Vượt Hắc Mộc Nhai tầng 155Gói mảnh trang bị vàng x 51 Hiệp Khách cam thức tỉnh +5Gói mảnh hiệp khách cam x 5

 

Tiệm giảm giá
Võ Hồn x 7.500.000
Giá gốc : 9000 KNB
Giá bán : 4000 KNB

Ngày 12

Phúc lợi ngày 12KNB x 200, Hồn ngọc x 500, tinh thiết x 30, Diệt thế giáp mảnh x 10

 

Nhiệm vụ 1Phần quà 1Nhiệm vụ 2Phần quà 2
Tổng điểm đồ giám đạt 6000Hồn ngọc x 500Khảm 24 viên đá 3 trở lênKNB x 100
Tổng điểm đồ giám đạt 7000Hồn ngọc x 1000Khảm 24 viên đá 4 trở lênKNB x 250
Tổng điểm đồ giám đạt 8000Hồn ngọc x 2000Khảm 12 viên đá 5 trở lênKNB x 300
Tổng điểm đồ giám đạt 9000Hồn ngọc x 3000Khảm 8 viên đá 6 trở lênKNB x 400
Tổng điểm đồ giám đạt 10000KNB x 500Khảm 4 viên đá 7 trở lênKNB x 500

 

Tiệm giảm giá
Phá thiên giáp x 1
Giá gốc : 30000 KNB
Giá bán 15000 KNB

Ngày 13

Phúc lợi ngày 13KNB x 200, Hồn ngọc x 500, tinh thiết x 30, Diệt thế giáp mảnh x 10

 

Nhiệm vụ 1Phần quà 1Nhiệm vụ 2Phần quà 2
Chiến Lực đạt 600.000KNB x 1501 Thánh thú đạt lv 16Thú Linh x 1000
Chiến Lực đạt 700.000KNB x 2001 Thánh thú đạt lv 17Thú Linh x 1500
Chiến Lực đạt 800.000KNB x 3001 Thánh thú đạt lv 18Thú Linh x 2000
Chiến Lực đạt 900.000KNB x 4001 Thánh thú đạt lv 19Thú Linh x 2500
Chiến Lực đạt 1.000.000KNB x 5001 Thánh thú đạt lv 20Gói mảnh bảo vật vàng x 1

 

Tiệm giảm giá
Ngũ sắc thạch x 30
Giá gốc : 50000 KNB
Giá hiện tại : 15000 KNB

Ngày 14

Phúc lợi ngày 14Khổ Vi Đại Sư x 60 mảnh, Lý Mạc Sầu x 60 mảnh, Nhậm Doanh Doanh x 60 mảnh, Độ Nạn Thần Tăng x 60 (chỉ được chọn 1 phần quà)

 

Nhiệm vụ 1Phần quà 1Nhiệm vụ 2Phần quà 2
4 bảo vật tím trở lên đạt lv 40Bảo thố x 2Tinh luyện 8 bảo vật bất kỳ +2Tinh Hoa Báu x 1500
6 bảo vật tím trở lên đạt lv 45Đả cẩu bổng x 4Tinh luyện 10 bảo vật bất kỳ +2Tinh Hoa Báu x 2500
8 bảo vật tím trở lên đạt lv 50Bỏa thổ x 6Tinh luyện 4 bảo vật bất kỳ +3Tinh Hoa Báu x 3500
5 bảo vật tím trở lên đạt lv 55Đả cẩu bổng x 6Tinh luyện 6 bảo vật bất kỳ +3Tinh Hoa Báu x 4500
2 bảo vật vàng trở lên đạt lv 60Gói mảnh bảo vật vàng x 1Tinh luyện 4 bảo vật bất kỳ +4Gói mảnh bảo vật vàng x 1

 

Tiệm giảm giá
Phá Thiên Cung x 1
Giá gốc : 30000 KNB
Giá bán : 15000 KNB

Ngày 15

Phúc lợi ngày 15KNB x 200, Hồn ngọc x 1000, tinh thiết x 30, Tử kim bội x 10 (TB vàng)

Ngày 16

Phúc lợi ngày 16KNB x 50, Hồn ngọc x 1000, tinh thiết x 30, Tử kim bội x 10 (TB vàng)

Ngày 17

Phúc lợi ngày 17KNB x 100, Hồn ngọc x 1000, tinh thiết x 30, Tử kim bội x 10 (TB vàng)

Ngày 18

Phúc lợi ngày 18KNB x 100, Hồn ngọc x 1000, tinh thiết x 30, Tử kim bội x 10 (TB vàng)

Ngày 19

Phúc lợi ngày 19KNB x 200, Hồn ngọc x 1000, tinh thiết x 30, Tử kim bội x 10 (TB vàng)

Ngày 20

Phúc lợi ngày 20KNB x 200, Hồn ngọc x 1000, tinh thiết x 30, Tử kim bội x 10 (TB vàng)

Ngày 21

Phúc lợi ngày 21Vương Ngữ Yên x60, Dương Quá x60, Nhạc Bất Quần x60, Dương Đỉnh Thiên x60
 
 
 
 
Game SG140