[Hướng Dẫn] - Tính Năng Bảo Vật | Võ Lâm Anh Hùng Truyện

Võ Lâm Anh Hùng Truyện

Trang chủFanpage
Nhân sĩ cần hỗ trợ ?
Trang chủ > > [Hướng Dẫn] - Tính Năng Bảo Vật

[Hướng Dẫn] - Tính Năng Bảo Vật

Trong Kim Dung Quần Hiệp Truyện, ngoài các trang bị cơ bản còn có 3 loại trang bị đặc biệt: Bí kíp, tọa kỵ và trận pháp. 3 loại trang bị đặc biệt này có ưu thế vượt trội hơn những trang bị khác, và dĩ nhiên để sở hữu phải dùng biện pháp đặc biệt. Hôm nay, tại hạ sẽ giới thiệu cho chư vị về tính năng thú vị này.

 
Để sở hữu 3 loại trang bị đạc biệt trên, chư vị phải vào tính năng "Bảo vật"
[Hướng Dẫn] - Tính Năng Bảo Vật - 1
1. Đoạt bảo
Trong giao diện đọa bảo có 3 mục tương ứng với 3 loại trang bị. Nhiệm vụ của chư vị là đoạt đủ các mảnh yêu cầu để nhận được bảo vật
[Hướng Dẫn] - Tính Năng Bảo Vật - 2
[Hướng Dẫn] - Tính Năng Bảo Vật - 3
Quy tắc:
[Hướng Dẫn] - Tính Năng Bảo Vật - 4
2. Chuyển hoán:
Nếu có dư bảo vật không dùng, có thể chuyển hoán thành bảo vật khác nhẫu nhiên để tìm bảo vật thích hợp.
Điều kiện chuyển hoán:
Bảo vật phải là bảo vật chưa tăng cấp hay luyện, khắc
Bảo vật phải là bảo vật tím, vàng
Bảo vật loại nào chuyển hoán sẽ thành loại đó.
Ví dụ: Chiến mã chỉ có thể chuyển hoán thành chiến mã
[Hướng Dẫn] - Tính Năng Bảo Vật - 5